Vi rekryterar och levererar professionell och språkkunnig personal för direkt anställningsförhållande hos våra företagskunder. Vi har under det senaste åren rekryterat mer än 400 utbildade filippinier till anställningar inom vård- och omsorg. Rekryteringsföretaget Silk Road  är ett finskt-filippinskt familjeföretag.

Företaget är till 100 % i finländsk ägo.

Närmare information om vår verksamhet och vår rekryteringsprocess hittar du i Om oss.