Margie Mendoza – Från Filippinerna till Finland

https://www.attendo.se/om-attendo/kvalitet-i-attendo/omsorgshjaltar/omsorgshjalte-margie-mendoza/