Om oss

Familjeföretaget Silk Road grundades för att underlätta arbetskraftsbehoven inom hälsovårds- och omsorgssektorn.

Vi rekryterar personal på Filippinerna huvudsakligen för vård- och omsorgssektorn, och levererar våra tjänster ”nyckelfärdiga”. Vi ordnar en omfattande personalutbildning i Filippinerna, som inkluderar bl.a. en ettårig, intensiv utbildning i det svenska språket.

Nöjda kunder är det allra viktigaste för oss. Vår kundnöjdhet är mycket hög, och personalens integration hos arbetsgivaren och i samhället har fungerat utmärkt.

För oss är det en självklarhet att strikt följa de etiska riktlinjerna för internationell rekrytering.

Silk Road deltar i TRANS SPACE-projektet vid Tammerfors universitet, vars syfte är undersöka utbildning och integration för sjukskötare som rekryterats från Filippinerna för arbete inom den finländska social- och hälsovården. Målet är att främja den internationella rekryteringens effektivitet och etiska hållbarhet samt att främja gränsöverskridande samarbete mellan de olika aktörerna så att utbildingen i Filippinerna, instuderingsskolningen och utbildningen på beställarföretagen bildar en fungerande helhet. Forskningsprojektet finansieras av Arbetarskyddsfonden i Finland.