Våra tjänster

Våra tjänster kombinerar en kundorienterad servicekultur med en stark kompetens inom personalrekrytering för vård och omsorg. Som ett finskt-filippinskt familjeföretag har vi kunnat lösa även oförutsedda utmaningar. Vi tror på att långsiktigt arbete för kundens och personalens bästa ger de främsta resultaten. Vi erbjuder våra tjänster nyckelfärdiga, vilket betyder att vi står för hela rekryteringsprocessen från början till slut.

Våra tjänster omfattar bland annat:

 • Verifiering av personalens examen, kvalifikationer och arbetsintyg
 • Personliga intervjuer
 • Psykologiska tester
 • Ca ett år av intensiv språkutbildning
 • Instudering i Filippinerna
 • Tillståndsprocessen i Filippinerna
 • Ordnande av uppehållstillstånd i destinationslandet
 • Bokning av flyg och transfer till och från flygplatsen
 • Mottagande vid flygplatsen
 • Myndighetsärenden (folkbokföringen, Försäkringskassan, Riksskatteverket, polisen, bank) tillsammans med personalen
 • Instudering i Sverige
 • Ordnande av bostad och inredning
 • 24/7 telefonjour (svenska, engelska, tagalog)